Gemeente Hulshout zet in op groen en klimaatrobuust gebied met bosuitbreiding

Rond 1842 bouwde de gemeente Hulshout mijlpaal het ‘Toreke’ langs de eerste verbindingsweg met buurgemeente Booischot. Zo’n 181 jaar later is het ‘Toreke’ zelf getuige van een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de gemeente Hulshout. Aan de overkant van de weg kiest het gemeentebestuur resoluut voor een groen en klimaatrobuust grondgebied.

Watermanagement als Prioriteit
Deze groene uitbreiding is niet alleen een visuele verrijking van het landschap, maar ook een strategische zet om wateroverlast te beperken, bodemuitdroging te voorkomen en hittestress te verminderen. Door water op te slorpen, vast te houden en te verdampen, draagt het bos bij aan actuele uitdagingen in klimaatadaptatie.

Simulatie Natuurlijke Bosopbouw
Op het naastgelegen weiland wordt gestreefd naar een natuurlijke bosopbouw met een mix van hoge bomen in het centrum, waaronder Zwarte Els, Eik, Kastanje en Beuk, omringd door kleiner bosgoed aan de randen, zoals Europese Vogelkers, diverse Wilgensoorten en Hazelnootbomen. In totaal worden ongeveer 1700 bomen aangeplant, voornamelijk streekeigen soorten die niet alleen goed gedijen in het lokale klimaat, maar ook de biodiversiteit ondersteunen.

Een opvallend feit: terwijl een Amerikaanse eik slechts 13 diersoorten aantrekt, bieden de winter- en zomereik onderdak aan meer dan vierhonderd verschillende soorten. Deze keuze voor inheemse boomsoorten weerspiegelt de gemeentelijke inzet voor een rijke en diverse natuurlijke omgeving.

Voortzetting van Bosinitiatief
Dit initiatief bouwt voort op twee percelen die in 2015 en 2020 door de Groenmakers bebost zijn in opdracht van de gemeente Hulshout. Dit toont het voortdurende engagement van de gemeente voor duurzaam bosbeheer en de keuze voor de Sprong als deskundig groenpartner.

 

 

De Sprong - de Groenmakers
de Groenmakers
is onderdeel van
Bezoek ons

We gebruiken alleen functionele en analytische cookies om je bezoeken te onthouden.